บริการ Information Technology

Upskill ด้าน IT ของคุณ ด้วยใบรับรองมาตรฐานที่สากลโลกยอมรับ และเข้าใจองค์ความรู้ในด้าน Cybersecurity, Data Analytics, Infrastructure, Digital Forensic หรือ Ethical Hacking ด้วยการฝึกทำแบบฝึกหัดหรือการทำ Lab จากหลักสูตร Self-Learning ของเรา