SELF
LEARNING

Self-Learning คืออะไร ?

Self-Learning คือระบบที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ด้วยตนเอง เพื่อไม่ให้ต้องกังวลระหว่างสอบการสอบจริง โดยทาง EASTGATE TECH จะมีสินค้า Self-Learning ทั้งหมด 2 ประเภท คือ

1. LMS ระบบฝึกทำข้อสอบใช้งานง่ายผ่านระบบ Cloud เพียงแค่ใช้งานผ่านบราวเซอร์ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็พร้อมฝึกฝนได้เสมอ
2. Practice labs ระบบสอบการปฎิบัติด้านไอทีเสมือนจริง ช่วยเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลและไอที

Self-Learning ประกอบไปด้วย

สินค้า Self-Learning ของเรา

Showing 1–16 of 24 results