fbpx
แหล่งข้อมูล

DevOps: ทำให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นส่วนหนึ่งของทีม

Text Message

DevOps เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดการสิ่งใหม่ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์

ที่ช่วยเพิ่มความสามารถขององค์กรในการส่งมอบแอปพลิเคชันและบริการอย่างรวดเร็ว 

โดยพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เร็วกว่ากระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์และ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม ความรวดเร็วนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถให้บริการลูกค้าของตนได้ดีขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน

ในระดับเดียวกับการเข้ารหัสและการใช้งานของทีม DevOps เพื่อสื่อสารถึงข้อกำหนดจัดการโค้ดและกรณีทดสอบต่างๆ รวมถึงการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมความปลอดภัยที่เข้ารหัสไว้ เพื่อรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบเข้ากับเวิร์กโฟลว์

DevOps เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลระดับหัวหน้า (CISO)

และสำหรับผู้ที่ต้องการการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

CompTIA มีการตรวจสอบมาตรฐานทักษะในอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญที่ทำให้คุณมั่นใจได้ถึงความสามารถในทักษของการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย อาทิ CompTIA Security+ , CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) , CompTIA PenTest+  และผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง (CASP+) 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/30l4ZBJ

Author

EGT Admin