fbpx
แหล่งข้อมูล

CompTIA PenTest + กับ CEH: แบบไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด?

CompTIA PenTest+ ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่จัดการช่องโหว่บนเครือข่าย การทดสอบการเจาะหรือการแฮ็กตามหลักจริยธรรมใช้เพื่อระบุช่องโหว่หรือจุดอ่อนในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและออกแบบระบบที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

“CompTIA PenTest+ เปรียบเทียบกับใบรับรอง Certified Ethical Hacker (CEH) ของ EC-Council อย่างไร” เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะทำข้อสอบใดต่อไปนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆของการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์ 2 ฉบับพร้อมข้อดี 5 ประการของ CompTIA PenTest + ที่เหนือกว่า CEH

การรับรอง CompTIA PenTest+ และ CEH คืออะไร
CompTIA PenTest+ และ CEH เป็นใบรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับกลางที่ประเมินทักษะ โดย CompTIA PenTest+ มีความยาว 165 นาทีและมีคำถามสูงสุด 85 ข้อรวมทั้งคำถามแบบปรนัย CEH มีความยาว 240 นาทีและมีคำถามแบบปรนัย 125 ข้อ

5 ข้อดีของ CompTIA PenTest+ เทียบกับ CEH
1. CompTIA PenTest+ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3 เท่า ครอบคลุมถึงการประเมินและการจัดการช่องโหว่ของบทบาทงาน
2. CompTIA PenTest+ เป็นการทดสอบประสิทธิภาพ
3. CompTIA PenTest+ มีชุดโซลูชั่นการฝึกอบรมเต็มรูปแบบด้วยวิธีการหลายแง่มุมและนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบการฝึกอบรมต่อไปนี้:
– eLearning: CompTIA CertMaster Learn  นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจมากกว่า 40 ชั่วโมงพร้อมบทเรียน 10 บทรวมถึงคำถามเชิงโต้ตอบตามประสิทธิภาพ
– การฝึกทักษะการใช้งานจริง: CompTIA Labs  เป็นห้องปฏิบัติการเสมือนจริงบนเบราว์เซอร์
– การเตรียมการสอบและการทดสอบการปฏิบัติ: CompTIA CertMaster Practice  เป็นเครื่องมือประเมินความรู้ที่กำหนดสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญแล้วและสิ่งที่คุณยังต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าสอบ
– หนังสือ: คู่มือการเรียนรู้อย่างเป็นทางการสำหรับ CompTIA PenTest+ ที่นำเสนอทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัลช่วยให้คุณเรียนรู้และเชี่ยวชาญเนื้อหาที่ครอบคลุม
– หลักสูตร: CompTIA เสนอการฝึกอบรมที่นำโดยผู้สอนทั้งออนไลน์และด้วยตนเอง
4. CompTIA PenTest+ ใช้ต้นทุนน้อยกว่ามาก
5. CompTIA PenTest+ ครอบคลุมมากกว่าทักษะทางเทคนิค ที่ทางการสอบ CEH ไม่ได้
ลองตัดสินใจดูครับว่าคุณจะเลือกอะไร?

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3g6rXkB

Author

EGT Admin