10 ใบรับรองการเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับปี 2022
10 ใบรับรองการเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับปี 2022

🔈 สาระน่ารู้ กับ Eastgate Tech
ใบรับรองการเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับปี 2022
1. Microsoft Certified : Azure Fundamentals
2. Microsoft Certified : C/C++ preprocessor reference
3. AWS Certified Developer : Associate (AWS CDA)​
4. Oracle Certified Associate : Java Programmer (OCAJP)​
5. Puppet Lab : Puppet Developer (PLPD)​
6. PCAP™ Certified Associate in Python Programming
7. Google Certified Professional : Cloud Architect (GCPCA)​
8. Coursera : R Programming
9. CompTIA : Security+
10. Cloudera : Certified Professional (CCP) Data Scientist