fbpx
ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับปรุง สถานะประกาศนียบัตร Security+, PenTest+, CASP+

ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงสถานะประกาศนียบัตร CompTIA Security+, Pentest+ และ CASP+

Security+ รหัส 501 จะถูกยกเลิกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

CASP+ รหัส 004 จะเริ่มประกาศใช้สอบในเดือน สิงหาคม 2564

PenTest+ รหัส 002 จะเริ่มประกาศใช้สอบในเดือน ตุลาคม 2564

Author

EGT Admin