fbpx
ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รับสมัครอบรม CompTIA Security+ SY0-601 Train-The-Trainer (TTT)

รับสมัครอบรม CompTIA Instructor Network (TTT) for Security เดือนกุมภาพันธ์

CompTIA จัดฝึกอบรมออนไลน์ Train-the-Trainer ให้แก่ผู้สอนเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบใบรับรอง Security SY0-601 ตัวใหม่ล่าสุด โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจแนวคิดทางเทคนิคได้ดีขึ้น และจัดการฝึกอบรมได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการสอบวิชา Security SY0-601 นอกจากนี้ยังแนะนำถึงแนวทางปฏิบัติด้านการสอนต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของนักเรียน

เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร Peter Thompson ผู้สอนทางด้าน Cyber Security กับการฝึกอบรม Security Train-the-Trainer ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการอบรมออนไลน์ Train-the-Trainer นี้ใช้เวลาประมาณ 10 ครั้ง

ชื่อหลักสูตร Security+ Train-The-Trainer

วันที่เริ่มอบรม 16 กุมภาพันธ์ 2564

ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 1:00 pm-3:00 pm CST

Author

EGT Admin