fbpx
ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศนียบัตร CompTIA PenTest+ ได้รับรอง D8570.01-M อย่างเป็นทางการ

  • ประกาศนียบัตร CompTIA PenTest+ ได้รับรอง D8570.01-M อย่างเป็นทางการ
  • โดยมีกิจการทางการตลาดดังนี้

Author

EGT Admin