1. ข้อกำหนดการซื้อขาย

1.1. เว็บไซต์นี้เพื่อการจำหน่ายสินค้าคอร์สฝึกอบรมออนไลน์เท่านั้น

1.2. อาจมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวการให้บริการจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขใหม่

2. ราคา

2.1 ราคาที่จำหน่ายบนเว็บไซต์เป็นเงินไทยบาท

2.2 ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2.3 นอกจากค่าจัดส่งตามมาตรฐาน จะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆบวกเพิ่มไปกับราคาที่ระบุบนเว็บไซต์

2.4 ราคาขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยท่านจะได้การยืนยันราคาขายทาง e-mail  อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ต้องการซื้อสินค้าตามราคาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 4.

3. วิธีการชำระเงิน

3.1 การชำระเงินค่าสินค้าสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตคือวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด หรือทาง Internet Banking

3.2 ผู้จำหน่ายสินค้าจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อจนกว่าจะได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อ

3.3 ผู้จำหน่ายสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ หรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ หากการชำระเงินของผู้ซื้อถูกปฏิเสธ

4. การแก้ไขแพ็กเกจคอร์สอบรม การใช้สิทธิระงับการสั่งซื้อ และการยกเลิกแพ็กเกจคอร์สอบรม

4.1 ผู้ซื้อสามารถแก้ไขแพ็กเกจคอร์สอบรมได้ เช่น เปลี่ยนวันที่อบรม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ email ใช้สิทธิระงับการสั่งซื้อคอร์สและยกเลิกการสั่งซื้อได้ด้วยตนเองก่อนวันที่เข้ารับการอบรมวันแรก 7 วัน โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านระบบซึ่งสามารถทำรายการได้ในแถบรายการ “สมาชิก” แต่หากทำรายการหลังจากนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อในทุกกรณี

4.2 หากคุณต้องการสั่งซื้อสินคอร์สอบรมอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจที่ผู้ซื้อได้ทำรายการไว้ สามารถเข้าที่หน้า “สมาชิก” อีกครั้งเพื่อทำการสร้างแพ็กเกจใหม่ โดยสินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2-7 วันทำการ แต่ระบบจะจดจำแพ็จเกจล่าสุดที่ผู้ซื้อได้ทำการสร้างไว้ หากคุณต้องการแก้ไขกรุณาไปที่หน้า “สมาชิก”

4.3 ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่พึงพอใจในคอร์สอบรม และขอคืนเงิน กรุณาทำรายการยกเลิกแพ็กเกจในระบบด้วยตัวเองก่อนวันฝึกอบรม 7 วัน หากผู้ซื้อไม่ได้ทำรายการในระบบจะถือว่าการยกเลิกไม่สมบูรณ์

4.4 กรณีขอคืนเงินทางเว็บไซต์ EASTGATE TECH จะหักค่าดำเนินการ 15% ของยอดเงินที่ชำระ

4.5 หากมีข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โทร 061-094-7170 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)5. การจัดส่งสินค้า

5.1 Link การเข้าเรียนออนไลน์จะถูกส่งไปพร้อมกับใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่ Email ที่ผู้ซื้อให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเว็บไซต์ และต้องอยู่ในประเทศไทย

5.2 ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ โดยคุณจะได้รับ Email ยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าและรายละเอียดการจัดส่ง

5.3 หากมีข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โทร 061-094-7170 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

5.4 สำหรับคำสั่งซื้อในช่วงเทศกาลต่างๆ อาจใช้เวลานานกว่าปกติ

6. บัญชีของฉัน

6.1 ผู้สมัครสมาชิกเพื่อซื้อคอร์สอบรมจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

7. ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

7.1 ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ด้วยตนเองผ่านระบบ

7.2 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลผู้ซื้อจนกว่าผู้ซื้อจะยกเลิกการเป็นสมาชิก

7.3 ผู้จำหน่ายสินค้าจะเป็นผู้เก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ เช่น ข้อมูลการสมัครสมาชิก ประวัติการใช้งาน (การเปิด ลงชื่อเข้าใช้ ดู เล่นวิดีโอ คลิป ฯลฯ) การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน

(2) ให้บริการ จัดส่งของที่ระลึก ฯลฯ

(3) จัดทำแบบสอบถามหรือแคมเปญอื่น

(4) จัดส่งโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์อื่น

(5) แจ้งข้อมูลที่จำเป็น

(6) สำรวจ วิเคราะห์และจัดทำสถิติ เพื่อกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการบริการ

7.4 โปรดทราบว่ารหัสผ่านเป็นข้อมูลของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว เมื่อผู้ซื้อได้รับรหัสผ่านหลังจากสมัครสมาชิก กรุณาเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

7.5 หากมีการใช้งานในบัญชีของผู้ซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตโปรดแจ้ง ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โทร 061-094-7170 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7.6 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ทำการสมัครกับทางเว็บไซต์เป็นความตกลงระหว่างท่านกับเว็บไซต์เท่านั้น ไม่มีการนำไปให้กับบุคคล บริษัท หรือองค์กร อื่นๆ

7.7 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดเก็บหรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โทร 061-094-7170 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)