ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาสอบ CySA+ CS0-001 ภาษาญี่ปุ่น

CySA+ CS0-001 Exam update!!
ข่าวดี CompTIA ขยายเวลาสอบวิชา CySA+ CS0-001 ภาษาญี่ปุ่นไปถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 และ CS0-002 เริ่มให้สอบภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *